XIV. BOT - Csíkszentmihályi Péter: Hogyan tovább? Paradigmaváltás? Megszűnés vagy újjászületés?

A „tervezés” és a belsőépítész képzés jövőjének kérdései. A bolognai rendszer korlátai és lehetőségei (Tények, tapasztalatok, törekvések és eredmények a soproni NYME-AMI-ban)


A „tervezés” és a belsőépítész képzés jövőjének kérdései. A bolognai rendszer korlátai és lehetőségei (Tények, tapasztalatok, törekvések és eredmények a soproni NYME-AMI-ban)

A belsőépítész képzés évszázados múltra tekint vissza. „Szakmai identitásunk meghatározója véleményem szerint ez a múlt, melyben az ősi szakmák ismeretén alapuló komplexitás és kreativitás, önálló vagy alternatív koncepciót kínál az építészet számára, hol partneri, hol megtűrt, hol ellentétet képező formában.” Megfogalmazása szerinte a jó belsőépítész a komplex építészeti környezet alakításában az építész partnere. Az előadó felteszi a kérdést: Elképzelhető-e jó építész belsőépítészeti tudás nélkül ? Elképzelhető-e jó belsőépítész építészeti tudás és képesség nélkül ? A választ az egyetemek megadták, az építész tervezőművész képzéssel. Az előadás további részében az előadó kifejti a Bolonyai rendszer építész tervezőművészekre vonatkozó akkreditálásának folyamatát, felépítését, lépcsőit. Kitért az egyes egyetemek különbözően felépített képzéseire és szakjaira. Az előadás második részében a belsőépítészet művészeti és a műszaki irányultságot felmutató képzéseiről és végzettségekről szól, majd leszögezi, hogy „a szakterületi és identitási tisztázásában résztvevők körét, valamennyi építészképzéssel foglalkozó főiskolára, egyetemre ki kell terjeszteni”. Az előadás végén a Bolonyai rendszer részleteit, végezetül pedig az Alkalmazott Művészeti Intézet problémáit, törekvéseit és eredményeit ismerteti.